Produkter

Kiselgur blir også kalt Diatomejord, Diatomaceous earth på engelsk. Kiselgur er en lett og porøs leirliknende jordart som har blitt dannet ved at skall etter kiselalger (diatomeer) ble avleiret i tykke lag som sedimenter på bunnen av innsjøer for mange millioner år siden.

Generelt om våre Kiselgurprodukter til dyr og fugl.

 

Alle våre kiselgur produkter til dyr er nøye utvalgt og beregnet til dette bruk og må ikke forveksles med industriell kiselgur. Industriell kiselgur kan være giftig for dyr og mennesker på grunn av innhold av stoffer som er farlige i for store konsentrasjoner (f.eks. tungmetaller). Vår leverandør av Kiselgur leverer kiselgur fra to gruver, der kun den ene gruven har kiselgur som er godkjent til bruk hos dyr. Industriell kiselgur er foreløpig ikke i vårt sortiment. Så du kan trygt handle kiselgur produkter hos oss til bruk i ditt dyrehold. Kiselgur fra den ikke godkjente gruven blir brukt til bl.a. filtermateriale og til oppsuging av oljesøl. Med fare for å gjenta oss selv vil vi her understreke at denne typen industriell kiselgur ikke er egnet til bruk i dyrehold.

 

Ang. innånding av støv fra Kiselgur: Ved all håndtering av Kiselgur bør man bruke støvmaske. Ingen av våre kalsinerte Kiselgur produkter beregnet i dyrebesetninger, er kalsinert ved temperaturer som danner krystallinske forbindelser som er farlige ved innånding. Disse farlige forbindelsene dannes først ved temperaturer over 800 grader. Vår kalsinerte Kiselgur kalsineres ved 700-725 grader, som gir den rødlige fargen, nettopp for å unngå danning av krystallinske silisiumoksid forbindelser som kan være skadelige for lungene ved langvarig eksponering av finstøv. Uansett skal man ta hensyn til at finstøv er irriterende på luftveiene, så vi anbefaler alle å bruke støvmaske ved håndtering der det dannes fritt støv.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Instagram