Startside

annonse

Kiselgur blir også kalt Diatomejord, Diatomaceous earth på engelsk. Kiselgur er en lett og porøs leirliknende jordart som har blitt dannet ved at skall etter kiselalger (diatomeer) ble avleiret i tykke lag som sedimenter på bunnen av innsjøer for mange millioner år siden.

 

 

 

Våre kiselgurprodukter til dyr er rene mineralpulver som er GMO-fri, godkjend til økologisk landbruk og å bruke i eggleggings-perioden. Kiselgur produktene våre kan brukes i alle dyrerom og produksjonsformer.

 

 

Diatomejord

Copyright © All Rights Reserved

Instagram