Hemexcide®

Kiselgur blir også kalt Diatomejord, Diatomaceous earth på engelsk. Kiselgur er en lett og porøs leirliknende jordart som har blitt dannet ved at skall etter kiselalger (diatomeer) ble avleiret i tykke lag som sedimenter på bunnen av innsjøer for mange millioner år siden.

Hemexcide®

Ingen høns treng lenger å få blodmidd, og du treng heller ikke miste 20% av produksjonen ved blodmiddangrep. Hemexcide® nedkjemper blodmidd, lopper, parasitter, midd og hemmer uønskte bakterier, samtidig som det tørker ut og desinfiserer strøet. Dessuten kan Hemexcide® tilføres fôret til hønene og nedkjempe mage-tarm parasitter.

GMO-fritt

Hemexcide® er et reint mineralpulver som er GMO-fritt og derfor godkjent til økologisk landbruk, og er godkjent til å bruke i eggleggings-perioden. Hemexcide® kan brukes i alle dyrerom og produksjonsformer.

Små skaldyr

Hemexcide® består av små skaldyr, som etter mange millioner av år i jorda blir gravd opp og omarbeidet til pulver.

Forebygging

Forebygging framfor nedkjemping er å anbefale. Engelske erfaringer viser at Hemexcide® virker i ca. 12 måneder, når det blir blanda i vatn og sprøytet ut – naturligvis etter rengjøring.

Alternativ bruk

Hemexcide® som fôrtillegg nedkjemper mage-tarm parasitter og orm i dyra. Til fjørkre anbefaler man 4 kg Hemexcide® pr. 100 kg fôr i omtrent 10 dager ved akutte problem. Deretter 0,6 kg pr. 100 kg fôr som forebyggende.

Effektivt

Hemexcide® er ikke tilsett kalk eller andre fortynnende fyllstoff. I denne konsentrerte forma er drapseffekten usedvanlig effektiv. Den parasittdrepende virkningen er ikke kjemisk, men derimot mekanisk: Hemexcide® kleber seg til midden, som dør i løpet av vel ett døgn.

Bruk

Strø pulveret på golvet og i reirkassene ca. 50/75 gr. Pr. m2.

Lag eventuelt en bakke der hønene kan "sandbade" i Hemexcide®.

Pulveret kan og blandes med vatn 1:3 og smøres på vagla og veggene.

 

Bekjempelse

Om skaden er skjedd, skal dyrerommene rengjøres og desinfiseres. Hemexcide® skal blåses ut i rommet. Der kleber det seg til blodmidden, som dør i løpet av ca. ett døgn. Denne metoden blir brukt i dag med stor suksess av mange eggprodusenter i Danmark. Bruk 50 gr. pr. m2. Gjenta behandlingen under produksjonstiden. Det er da hensiktsmessig med behandlingsintervall på ca. 8 dager og deretter 35 dager.

Produsent

Hemexcide® blir produsert av OWA Biokemi i Danmark.

 

Diatomjord / Kiselgur

Diatomejord/Kiselgur blir produsert i mange forskjellige granuleringer. Bruken av Diatomejord/Kiselgur er veldig allsidig. Brukes i dag blant annet i matindustri og bekjempelse av parasitter.

Diatomejord/Kiselgur blir også knust til fint pulver. Hemexcide® er et slikt fint pulver som kan blåses ut i produksjonsrom eller blandes med vatn 1:3 og smøres på vaglene og veggene for bekjempelse av parasitter.

Forhandler?

Ønsker du/dere å bli forhandler av Hemexcide®? Besøk www.hemexcide.no

Kjøpe Hemexcide®?

Pr i dag blir Hemexcide solgt fra Hemexcide.no og kiselgur.no. Om dere ønsker muligheten til å kjøpe Hemexcide direkte fra deres lokale butikk, kan dere tipse dem om Hemexcide eller sende oss navnet til den aktuelle butikken slik at vi kan kontakte dem. Inntil da er dere selvsagt velkommen til å bestille her.

Copyright © All Rights Reserved

Instagram