Om Oss

Kiselgur blir også kalt Diatomejord, Diatomaceous earth på engelsk. Kiselgur er en lett og porøs leirliknende jordart som har blitt dannet ved at skall etter kiselalger (diatomeer) ble avleiret i tykke lag som sedimenter på bunnen av innsjøer for mange millioner år siden.

Leverandør av Hemexcide® og Zoosmud™ kiselgur produkter

Det er ikke uvanlig at Blodmidd, lopper, parasitter, midd og lus angriper Høns. Når Høns er angrepet er det viktig å behandle disse. Kiselgur er av Legemiddelverket et anbefalt alternativt middel i kampen mot Rød Hønsemidd

Friske høner er et flott syn

Viste du at blodmidd og andre parasitter reduserer eggproduksjone med ca 20%

Kiselgur.no jobber med produkter innen Kiselgur/diatomejord. Vi vil hele tiden søke etter nye produkter. Pr i dag leverer vi Hemexcide® og Zoosmud™ kiselgur produkter, som du finner i nettbutikken, til privat kunder. Er du forhandler eller storbruker, kontakt oss for informasjon.

Diatoemjord/Kiselgur

Diatomejord/Kiselgur blir produsert i mange forskjellige granuleringer. Bruken av Diatomejord/Kiselgur er veldig allsidig. Brukes i dag blant annet i matindustri og bekjempelse av parasitter.

Diatomejord/Kiselgur blir også knust til fint pulver. Hemexcide® er et slikt fint pulver som kan blåses ut i produksjonsrom eller blandes med vatn 1:3 og smøres på vaglene og veggene for bekjempelse av parasitter.

Copyright © All Rights Reserved

Instagram