Kontakt

Kiselgur blir også kalt Diatomejord, Diatomaceous earth på engelsk. Kiselgur er en lett og porøs leirliknende jordart som har blitt dannet ved at skall etter kiselalger (diatomeer) ble avleiret i tykke lag som sedimenter på bunnen av innsjøer for mange millioner år siden.

Kontakt Oss

 
 
 
 
 

Kontakt Informasjon

Adresse

 

Krokens Helsetjenester - avd AMKRO

Fureneset

6717 Flatraket

Organisasjonsnummer: 981 696 395 MVA

 

E-mail: mail@kiselgur.no

Telefon:

 

909 55 093

Copyright © All Rights Reserved

Instagram